Michalovce » Pozemky Vojany » Priemyselná zóna »

Pozemky Vojany, okres Michalovce

Pozemky Vojany, okres Michalovce


cena dohodou
5 830,40 EUR/m2

Kategória: Priemyselná zóna - Predaj

Lokalita: Michalovce - Vojany
(Priemyselná zóna - Vojany)

Rozloha pozemku: 171 559 m2

Dátum aktualizácie: 22.3.2019

Identifikačné číslo:

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

VÝHODNÁ PONUKA / DRAŽBA Parcely registra „C“ druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 171 559,00 m2, nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce Vojany, na východnej hranici areálu elektrárne Vojany. Pozemky stavebne nezrastené s obcou tvoria jeden súvislý celok nepravidelného tvaru. Toho času nie sú užívané, na časti parciel sa nachádzajú pozostatky pôvodných prevádzkových stavieb, ktoré boli zbúrané. V minulosti bolo predmetné územie využívané ako zariadenie staveniska a betonáreň, časť územia bola pripravovaná na rozšírenie elektrárne. Cez územie vedie poľná cesta, ktorá nie je v celej dĺžke dostupná. Na pozemkoch je možná výstavba priemyselných a výrobných objektov. Pozemky sú prístupné z komunikácie na ich severnej strane, ktorá je štátnou cestou III. triedy č. 3749. Táto cesta sa v smere na východ napája na štátnu cestu II. triedy č. 552 Košice – Veľké Kapušany. V obci Vojany sa nachádza zastávka železničnej osobnej dopravy, nákladná železničná vlečka vedie na južnej hranici pozemkov. Západná hranica ohodnocovaných pozemkov priamo susedí s areálom Elektrárne Vojany.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

DRAŽOBNÍK, s.r.o.

Hviezdoslavova 6, Košice
0556 Kliknite TU!